News

Book, Case Studies, Design, News

The Black Archives: Bijlmerpark


DSGN-IN Bijlmer ’21/’22 Bijlmer Centrum Heidi Klein, mei 2022 Het Bijlmerpark staat centraal in dit onderzoek. Het Bijlmerpark stond al centraal toen de eerste bewoners hun intrek namen in de Bijlmer. Het park was toen nog een woestenij waar voorzieningen uitbleven. De goedgeorganiseerde en actieve Bijlmermeerders gaven er hun eigen invulling en betekenis aan. Deze

Read More

News

Shopping Garage


In the Hague the Qpark Garage in the Centre has been turned in a multi use urban attraction that includes parking and shopping with a renovated facade.

Read More